A vállalat adatai

A webhelyet biztosítja:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Írország

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell és Andrea Finnegan
Közösségi adószám: IE9827384L
Cégjegyzékszám: (Írországi Cégnyilvántartó Hivatal) IE 511825

Kapcsolat:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.hu/help/contact_us

Szerződő fél az Egyesült Királyságban, Svájcban és Oroszországban lakóhellyel vagy telephellyel rendelkező felhasználók számára nyújtott fizetési szolgáltatásokhoz:

Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Egyesült Királyság

Cégjegyzékszám: 09392688
Igazgatók: Quent Rickerby, Bart Rubin és Sam Shrauger

Az Airbnb Payments UK Limited a Financial Conduct Authority (FCA) engedélyével és szabályozásának megfelelően működik elektronikus pénzintézetként. Referenciaszáma: 900596.

Szerződő fél az Európai Gazdasági Térségben lakóhellyel vagy telephellyel rendelkező felhasználók számára nyújtott fizetési szolgáltatásokhoz:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxemburg

Cégjegyzékszám: B230618
Igazgatók: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin és Sam Shrauger

Az Airbnb Payments Luxembourg S.A. a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) engedélyével és szabályozása szerint működik, a következő hivatkozási számmal: Z21.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vedd figyelembe, hogy az Airbnb nem köteles alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló viták rendezésére, és önként sem vállalja ezt.

A szolgáltatást az Európai Unióban aktívan igénybe vevők átlagos havi számára vonatkozó tájékoztatás:

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) 24. cikkének (2) bekezdése értelmében az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak „2023. február 17-ig és azt követően legalább hathavonta (...) közzé kell tenniük, hogy a szolgáltatásnak az Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt”.

A DSA (és vele együtt a 77. preambulumbekezdés) rendelkezéseinek megfelelően végzett számításaink szerint a szolgáltatásunkat az Európai Unióban aktívan igénybe vevők átlagos havi száma a 2023. február 1. - 2023. július 31. időszakban hozzávetőlegesen 38.8M volt.

A továbbiakban is nyomon követjük az esetleges változásokat, és a DSA 24. cikkének (2) bekezdése értelmében hathavonta közzétesszük, hogy szolgáltatásunknak az Európai Unióban havonta átlagosan hány aktív igénybe vevője volt.