Ugrás a tartalomra
Ugrás a fő súgótartalomra

Az Airbnb Diszkriminációellenes szabályzata: a befogadás és a tisztelet melletti elkötelezettségünk

Az Airbnb alapvetően egy nyílt közösség, amely a világ minden részéről származó emberek közötti tartalmas, közös élmények átélésének elősegítésével kívánja közelebb hozni egymáshoz a világot. A közösségünk a Föld szinte minden országában élő emberek millióiból áll. A közösség hihetetlenül sokszínű, eltérő kultúrákban élő, eltérő értékeket és normákat követő embereket egyesít.

Az Airbnb közössége elkötelezetten épít egy olyan világot, amelyben a különböző hátterű embereket mindenhol szívesen és tisztelettel fogadják, függetlenül attól, hogy milyen messzire utaztak az otthonuktól. Ez az elkötelezettség két, az Airbnb házigazdáira és vendégeire egyaránt vonatkozó alapelven nyugszik: elfogadás és tisztelet. Az ezen elvek iránti közös elkötelezettségünknek köszönhetően a közösségünk minden tagja otthon érezheti magát az Airbnb platformján, függetlenül attól, hogy honnan származik, kihez imádkozik vagy kit szeret. Az Airbnb tisztában van azzal, hogy egyes joghatóságok engedélyezik vagy előírják az egyének megkülönböztetését olyan tényezők alapján, mint a nemzeti hovatartozás, nem, családi állapot vagy szexuális irányultság, és az Airbnb nem követeli meg a házigazdáktól a helyi jogszabályok megszegését vagy olyan cselekedetek végrehajtását, amely jogi következményekkel járna rájuk nézve. Azon joghatóságok területén, ahol ilyen engedélyek vagy előírások léteznek, a nekik való megfeleléshez az Airbnb további útmutatást biztosít majd, és a helyi jogszabályokhoz fogja igazítani a jelen diszkriminációellenes szabályzatot.

Jóllehet nem gondoljuk, hogy egyetlen vállalat kikényszerítheti az emberek közötti harmóniát, hiszünk abban, hogy az Airbnb közössége elősegítheti a kultúrák között empátiát és megértést. Mindannyian elkötelezetten küzdünk azért, hogy megszüntethessük a törvénytelen előítélet, diszkrimináció és intolerancia minden formáját a platformunkon. Olyan kultúrát kívánunk hirdetni az Airbnb – házigazdákból, vendégekből és a platformunk használatát egyelőre csak fontolgató emberekből álló – közösségén belül, amely túlmutat a puszta megfelelésen. Ennek megfelelően mindegyikünk, az Airbnb munkavállalóit, házigazdáit és vendégeit is beleértve, elfogadja, hogy elolvassa az alábbi szabályzatot, és annak megfelelően cselekszik a közösségünk erősebbé tétele, és azon küldetésünk valóra váltása érdekében, amely arra irányul, hogy mindenki tartozhasson valahová és otthon érezhesse magát bárhol legyen is.

 • Elfogadás – Örömmel, valódi vendégszeretettel és nyíltan fogadunk minden vendéget a hátterüktől függetlenül. Az Airbnb-hez a házigazdaként vagy vendégként való csatlakozás az elfogadás közösségének a részévé való válást jelenti. A platformunkon és a közösségünkben nincs helye az előítéletnek, rasszizmusnak és gyűlöletnek. Jóllehet a házigazdáknak követniük kell azon vonatkozó jogszabályokat, amelyek tiltják az olyan tényezők alapján történő megkülönböztetést, mint a faj, vallás, nemzeti hovatartozás és az alább felsorolt egyéb tényezők, elköteleztük magunkat, hogy többet teszünk a jogszabályok által megállapított minimális követelményeknél.
 • Tisztelet – Tiszteletet tanúsítunk a másik fél iránt az egymással folytatott kommunikáció és a személyes találkozások során. Az Airbnb méltányolja, hogy a helyi jogszabályok és kulturális normák különbözőek szerte a világon, és elvárja a házigazdáktól és a vendégektől, hogy betartsák a helyi jogszabályokat, és tisztelettel bánjanak egymással még akkor is, amikor a hitük vagy neveltetésük eltér a másikétól. Az Airbnb tagjai hihetetlenül sokszínű háttérélményekkel, vallási meggyőződésekkel és szokásokkal gazdagítják közösségünket. A különböző hátterű emberek összekapcsolásával az Airbnb a nagyobb megértést és a minden emberi lényben közös jellemvonások méltányolását segíti elő, aláásva a tévhitekben, félretájékoztatásban vagy félreértésben gyökerező előítéletet.

Különleges útmutatás az Egyesült Államokban és Európai Unióban élő házigazdák számára

Általánosságban meg kell ismernünk az összes olyan vonatkozó szövetségi, állami és helyi jogszabályt, amely a lakhatásra és nyilvános szálláshelyekre vonatkozik. A házigazdáknak az Airbnb ügyfélszolgálatához kell fordulniuk, ha kérdésük merül fel az Airbnb jelen diszkriminációellenes szabályzatában foglalt kötelezettségeikkel kapcsolatban. A közeljövőben az Airbnb további iránymutatást fog közzétenni a diszkriminációval kapcsolatban azon joghatóságok tekintetében, amelyek az Egyesült Államok területén kívül találhatók. A jelen irányelveknek megfelelően az egyesült államokbeli és az európai uniós házigazdai közösségnek az alábbi szabályokat kell követnie, amikor a lehetséges vendégekről döntenek vagy vendégeket fogadnak:

Faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, szexuális irányultság, nemi identitás vagy családi állapot

 • Az Airbnb házigazdái nem
  • Utasíthatnak el vendéget faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, szexuális irányultság, nemi identitás vagy családi állapot alapján.
  • Állapíthatnak meg eltérő feltételeket vagy kikötéseket faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, szexuális irányultság, nemi identitás vagy családi állapot alapján.
  • Tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely elriaszt vendégeket, illetve a vendégekkel szemben kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg a faj, bőrszín, etnikum, nemzeti hovatartozás, vallás, szexuális irányultság, nemi identitás vagy családi állapot alapján.

Nemi identitás

Az Airbnb nem határozza meg a felhasználói nemi identitását. Úgy gondoljuk, hogy egy személy identitása az, amelyet ő meghatároz és/vagy megjelöl a felhasználói profiljában.

 • Az Airbnb házigazdái nem
  • Utasíthatják el a kiadó helyük bérbeadását egy adott vendég számára a nem alapján, kivéve ha a házigazda a vendéggel közösen használja a helyiségeket (például a fürdőszobát, konyhát vagy közös területeket).
  • Állapíthatnak meg eltérő feltételeket vagy kikötéseket a nem alapján, kivéve, ha a házigazda a vendéggel közösen használja a helyiségeket.
  • Tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely elriaszt vendégeket, illetve a vendégekkel szemben kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg a nem alapján, kivéve, ha a házigazda a vendéggel közösen használja a helyiségeket.
 • Az Airbnb házigazdái megtehetik, hogy
  • A házigazdával egyező nemű vendégek számára igen, az ellentétes nemű vendége számára pedig nem tesznek elérhetővé lakóegységet, ha a házigazda a vendéggel közösen használja a helyiségeket.

Kor és családi állapot

 • Az Airbnb házigazdái nem:
  • Állapíthatnak meg eltérő feltételeket vagy kikötéseket, vagy utasíthatnak el foglalásokat a vendég kora vagy családi állapota alapján, ha ezt a jogszabályok tiltják.
 • Az Airbnb házigazdái megtehetik, hogy:
  • Tényszerű, pontos információt biztosítanak a szálláshelyük azon szolgáltatásaival (vagy ezek hiányával) kapcsolatban, amelyek miatt a szálláshely esetleg nem biztonságos vagy nem megfelelő bizonyos korú vendégek vagy gyermekekkel vagy csecsemőkkel utazó családok számára.
  • Feltüntethetik a hirdetésükben a közösségben érvényes korlátozásokat (például: idősek lakóhelye), amelyek tiltanak adott kor alatti vendégeket vagy gyermekekkel vagy csecsemőkkel utazó családokat.

Fogyatékosság

 • Az Airbnb házigazdái nem:
  • Utasíthatnak el vendéget semmilyen tényleges vagy vélt fogyatékosság alapján.
  • Állapíthatnak meg eltérő feltételeket vagy kikötéseket annak alapján, hogy a vendég fogyatékossággal él.
  • Ítélhetik meg a fogyatékossággal élő vendég helyett, hogy a lakóegység kielégíti-e a vendég igényeit.
  • Érdeklődhetnek egy vendég esetleges fogyatékosságával vagy annak súlyosságával, illetve a fogyatékossággal élő vendég elszállásolását lehetővé tevő eszközökkel kapcsolatban. Ha azonban egy lehetséges vendég közli, hogy fogyatékossággal él, a házigazda megbeszélheti, sőt ajánlott megbeszélni a lehetséges vendéggel, hogy a szálláshely kielégíti-e a lehetséges vendég igényeit.
  • Tilthatják vagy korlátozhatják a mozgást elősegítő eszközök használatát.
  • Számíthatnak fel magasabb vagy egyéb díjakat a fogyatékossággal élő vendégek számára, beleértve a háziállatok után fizetendő díjat, ha a vendég segítőállattal rendelkezik (például vakvezető kutya vagy érzelmi támogatást nyújtó állat) a fogyatékossága miatt.
  • Tehetnek közzé olyan hirdetést vagy kijelentést, amely elriaszt vendégeket, illetve a vendégekkel szemben kedvező vagy elutasító preferenciát fogalmaz meg a vendég fogyatékossága alapján.
  • Utasíthatják el a kommunikálást a vendégekkel kisegítő szolgáltatásokat biztosító, elérhető eszközök használatával, beleértve a jeltolmácsokat (hallássérült emberek esetén) vagy e-mail-használatot (látássérült, képernyőolvasót használó emberek esetén).
  • Utasíthatják el észszerű szállás biztosítását, beleértve a rugalmasságot, amikor a fogyatékossággal élő vendégek a házirend kis mértékű módosítását kérik, például olyan segítőállat elhelyezését, amely a fogyatékossága miatt szükséges, vagy a lakóegység közelében található, szabad parkolóhely használatát. Amikor a vendég ilyen elhelyezést kér, a házigazdának és a vendégnek az egymással folytatott párbeszéd során kell megállapítania a kölcsönösen elfogadható módjait annak, hogy a lakóegység megfeleljen a vendég igényeinek.
 • Az Airbnb házigazdái megtehetik, hogy:
  • Tényszerű, pontos információt biztosítanak a lakóegység akadálymentességével (vagy annak hiányával) kapcsolatban, lehetővé téve a fogyatékossággal élő vendégek számára annak felmérését, hogy a lakóegység megfelel-e személyes igényeiknek.

Személyes preferenciák

 • Az Airbnb házigazdái megtehetik, hogy
  • Ha a fentiek nem tiltják, az Airbnb házigazdái elutasítják a szálláshely kiadását olyan tényezők alapján, amelyet a jogszabályok nem tiltanak. Az Airbnb házigazdái megtehetik például, hogy elutasíthatják a szálláshely kiadását a háziállattal érkezni kívánó vagy dohányzó vendégek számára, kivéve, ha ezt a jogszabályok tiltják.
  • Előírhatják a vendégek számára a szálláshelyen fogyasztható ételekre vonatkozó korlátozások tiszteletben tartását (a kóser vagy vegetáriánus étkezés szabályai szerint élő házigazdák például előírhatják a vendégnek ezen korlátozások tiszteletben tartását). Ezeket a korlátozásokat egyértelműen fel kell tüntetni a házirendben.
  • A jelen szabályzatban foglaltak egyike sem gátolja meg a házigazdákat abban, hogy elutasítsanak vendégeket olyan jellemző alapján, amelyre az emberi jogok védelmére vonatkozó jogszabályok nem terjednek ki, vagy nem állnak közeli kapcsolatban egy védett osztállyal. Az Airbnb házigazdái elutasíthatnak például a lakóegységben dohányozni kívánó vendéget, vagy korlátozhatják a lakóegységben elhelyezhető vendégek számát.

Ha a vendégek elutasításban részesülnek. A házigazdáknak figyelembe kell venniük, hogy senki sem szereti az elutasítást. Jóllehet érthető, törvényes és legitim okai lehetnek annak, hogy egy házigazda elutasít egy lehetséges vendéget, ez azzal járhat, a közösségünk ezen tagja azt fogja érezni, hogy nem fogadják szívesen és kizárják a közösségből. A házigazdáknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy a különböző háttérrel rendelkező vendégek mindegyikét szívélyesen fogadják. Azon házigazdák, akik rendszeresen elutasítják a védett osztályok valamelyikébe tartozó vendégeket (még akkor is, ha legitim okokat fogalmaznak meg), aláássák a közösségünk erejét, hiszen a lehetséges vendégek emiatt azt érezhetik, hogy nem fogadják szívesen őket, és az Airbnb felfüggesztheti az ilyen viselkedést tanúsító házigazdákat az Airbnb platformjáról.

Különleges útmutatás az Egyesült Államokon és Európai Unión kívül élő házigazdák számára

Az Egyesült Államokon és az Európai Unión kívüli egyes országok vagy közösségek lehetővé tehetik, sőt akár megkövetelhetik a szálláshelyekkel kapcsolatos megkülönböztetést például a családi állapot, nemzeti hovatartozás, nem vagy szexuális irányultság alapján, ami általános diszkriminációellenes felfogásunkba ütközik. Ilyen esetekben nem várjuk el a házigazdáktól a helyi jogszabályok megsértését, sem olyan vendégek kérésének az elfogadását, akik miatt a házigazdák ténylegesen és bizonyíthatóan a letartóztatás, személyes fizikai sérelem vagy tulajdonukban esett kár kockázatának teszik ki magukat. Az ilyen területeken élő házigazdáknak közölniük kell hirdetésükben az adott vendégek fogadásához kapcsolódó korlátozásokat, hogy a lehetséges vendégek tudatában lehessenek a problémának, és az Airbnb meggyőződhessen az ilyen tevékenység szükségességéről. A korlátozások közlésekor elvárjuk a házigazdák részéről az egyértelmű, tényszerű, nem megalázó kifejezések használatát. A platformunkon és a közösségünkben nincs helye gyalázkodásnak és sértegetésnek.

Mi történik, ha egy házigazda nem felel meg az ezen terület vonatkozásában megfogalmazott irányelveinknek?

Ha egy adott hirdetés a jelen diszkriminációellenes szabályzatban foglaltaknak nem megfelelő nyelvezetet tartalmaz, a házigazda felkérést fog kapni annak eltávolítására, és annak megerősítésére, hogy megértette a jelen szabályzatot és annak alapelveit, és törekedni fog a betartásukra. Az Airbnb emellett, saját belátása szerint, lépéseket tehet, ami akár a házigazdának az Airbnb platformjáról való felfüggesztésével is járhat.

Ha a házigazda egy védett osztály alapján, helytelenül elutasít vendégeket, vagy olyan nyelvezetet használ, amely azt bizonyítja, hogy a cselekedeteit a jelen szabályzat által tiltott tényezők motiválták, az Airbnb lépéseket fog tenni a jelen szabályzat érvényesítése érdekében, ami akár a házigazdának a platformról való felfüggesztésével is járhat.

Az Airbnb közösségének növekedésével továbbra is biztosítani szeretnénk, hogy az Airbnb irányelvei és gyakorlatai összhangban maradnak a legfontosabb célunkkal: A vendégeket és a házigazdákat mindig szívesen lássák és tisztelettel kezeljék az Airbnb platformjával folytatott interakciók mindegyikében. A nyilvánosság, a közösségünk és mi magunk legalább ennyit elvárunk.