Navigálj előre a javasolt találatok eléréséhez

  Leültetjük a házigazdákat az asztalhoz

  Bemutatjuk az Airbnb-házigazdák tanácsadó testületét és az Airbnb házigazdai tőkealapját.
  Szerző: Airbnb, 2020. okt. 30.
  Olvasási idő: 6 perc
  Frissítve: 2021. ápr. 28.

  Miközben arra készülünk, hogy az Airbnb a tőzsdére lépjen, a házigazdákkal kialakított együttműködésünket helyezzük a középpontba. Miután együttműködtünk vezető házigazdákkal szerte a világon, elindítunk egy hivatalos programot, hogy bevonjuk a házigazdákat a döntéseinkbe, és lehetőséget biztosítsunk nekik kivenni a részüket a vállalatunk sikeréből.

  A program két, egyformán fontos részből áll:
  • Airbnb-házigazdák tanácsadó testülete: A házigazdák egy sokszínű csoportja az Airbnb-n, akik rendszeresen találkoznak az Airbnb vezetőivel, hogy képviseljék a házigazdai közösséget, és gondoskodjanak róla, hogy a házigazdák ötletei eljussanak hozzánk
  • Az Airbnb házigazdai tőkealapja: Egy alap, amelynek célja házigazdai közösségünk támogatása most és a jövőben, és amelyet 9,2 millió Airbnb-részvénnyel tervezünk elindítani

  Azzal, hogy bevonunk titeket a döntésekbe, olyan programokba és kezdeményezésekbe fektetünk be, amelyek támogatják a házigazdai közösséget, továbbá segítünk biztosítani, hogy hallathassátok a hangotokat, miközben vállalatként megtesszük a következő lépésünket.

  Tudjuk, hogy vannak kérdéseitek, és összegyűjtöttünk néhány választ.

  Mi a házigazdák tanácsadó testületének a szerepe? Mire lehetnek majd hatással?
  A házigazdák tanácsadó testülete lesz az Airbnb-házigazdák szószólója az Airbnb vezetősége előtt. Terveink szerint a házigazdák tanácsadó testületének tagjai havonta találkoznak majd az Airbnb-vel, és minden évben részt vesznek egy hivatalos testületi találkozón
  a vezetőkkel, hogy bemutassák a házigazdai közösségtől származó javaslatokat – emellett pedig rendszeresen tájékoztatják a közösséget az előrehaladásunkról.

  Egyik fontos feladatuk, hogy segítsék a döntéseinket az Airbnb házigazdai tőkealapjából kiutalt összegekkel kapcsolatban, amikor lehetőség van ilyen támogatások kiutalására. Ez magában foglalhat szabályzatmódosításokat, támogatási programokat és új termékkoncepciókat. A házigazdák tanácsadó testülete ezt megelőzően is hatással lehet az Airbnb elképzeléseire és hosszú távú terveire.

  Kikből áll a házigazdák tanácsadó testülete, és hogyan lettek kiválasztva?

  2021-ben a házigazdák tanácsadó testülete 10–15 olyan tagból fog állni, akik részt vettek a Vezető házigazdák (Host Leaders) programunkban – köztük olyan házigazdák, akik aktívak a Közösségi központban. Odafigyeltünk rá, hogy a testület sokszínű legyen, és helyet kapjanak benne különböző régiók, etnikumok, nemek, társadalmi-gazdasági hátterek és házigazdatípusok képviselői.

  A testület kezdeti megbízatása egy évre szól, és ők felelnek a feltételek és a kiválasztási folyamat meghatározásáért, amely alapján a házigazdák későbbi tanácsadó testületeinek tagjait kiválasztjuk. Várhatóan még az év végéig bemutatjuk őket.

  Hogyan fog képviselni a házigazdák tanácsadó testülete az Airbnb vezetősége előtt?
  A házigazdák tanácsadó testülete azért jön létre, hogy a házigazdák részt vehessenek a döntésekben.

  • Hivatalos kapocsként fognak működni az Airbnb-házigazdák és az Airbnb vezetői között, havi találkozókon fognak részt venni az Airbnb-vel, valamint éves testületi találkozón is, ahol bemutatják a házigazdák ötleteit
  • A találkozókat követően rendszeresen tájékoztatják a közösséget a döntésekről és a változásokról
  • Az első tanácsadó testületnek az is feladata lesz, hogy meghatározza a kiválasztási folyamatot a házigazdák tanácsadó testületének jövőbeli tagjai számára, és kialakítson egy hivatalos folyamatot a házigazdai közösségtől származó ötletek összegyűjtésére
  A házigazdák tanácsadó testülete a folyamatos visszajelzésekre és workshopokra épít, amelyek célja a közösségünktől származó vélemények összegyűjtése és annak biztosítása, hogy mindenki hallathassa a hangját. Ennek szellemében szeretnénk lehetővé tenni a házigazdák tanácsadó testületének, hogy hatással legyenek a program legfontosabb elemeire. A házigazdák tanácsadó testületével még ebben az évben találkozunk, mert szeretnénk már a kezdetektől felhasználni az útmutatásukat.

  Hogyan küldhetek ötletet? Honnan fogom tudni, hogy az ötletemet figyelembe vették-e?
  Együttműködünk a házigazdák tanácsadó testületével, hogy kialakítsunk egy hivatalos folyamatot, amelyen keresztül a házigazdák elküldhetik az ötleteiket, amelyek a hivatalos testületi találkozók során az Airbnb vezetői elé kerülnek. Terveink szerint erről részletesebben is beszámolunk, amikor bemutatjuk a házigazdák tanácsadó testületét.

  Mit takar a tőkealap?
  A tőkealapok pénzügyi entitások, amelyekben eszközöket – ebben az esetben részvényeket – tartanak, amelyek egy szervezet konkrét okokhoz vagy programokhoz köthető céljaira használhatók fel. Sok esetben nonprofit szervezetekhez vagy egyetemekhez kötődnek.

  Lehetővé teszik a hosszú távú támogatást a „tőke” (ebben az esetben egy 1 milliárd dolláros cél) tárolása által, és kamatbefektetést vagy tőkenövelést végeznek, amikor lehetséges.

  Íme egy példa. Egy egyetemnek lehet 100 millió dollárnyi tőkealapja, amely a kamatokból évi 5%-kal növekszik. Ezzel az egyetem évi 5 millió dollárhoz jut, amelyet olyan dolgokba fektethet be, mint az ösztöndíjak – anélkül, hogy kimerítené az alapot.

  Mit takar az Airbnb házigazdai tőkealapja?
  Ha az Airbnb sikeres, a házigazdáknak is részesedniük kell ebből a sikerből. A házigazdai tőkealap egy Airbnb által létrehozott alap, amelyet 9,2 millió Airbnb-részvénnyel tervezünk elindítani. Ha és amikor a tőkealap értéke eléri az 1 milliárd dollárt, terveink szerint megkezdjük az 1 milliárd dolláron felüli összegek kiutalását az Airbnb-házigazdákat támogató programok és javaslatok finanszírozására.

  A program tervezése során a házigazdáktól kapott visszajelzésekben az egyik kulcsfontosságú elem a rugalmasság biztosítása volt. Ezért újból ötleteket és visszajelzéseket fogunk kérni a házigazdai közösségtől a tőkelap felhasználásával kapcsolatban – a visszajelzés alapján pedig évről évre változhat, hogy milyen programokat támogatunk anyagilag.

  Hogyan történik a tőkealap elosztása?
  A tőkealapot azért hoztuk létre, hogy a házigazdák javát szolgálja, és a döntést a pénz elosztásáról egy adott évben a házigazdák visszajelzései és a házigazdák tanácsadó testülete fogja alakítani. Elképzelhető, hogy az anyagi támogatást a házigazdák egy kis csoportja kapja, akiknek támogatásra van szükségük, vagy elértek egy bizonyos mérföldkövet, vagy lehet, hogy a pénzt egy mindenki számára előnyös új termékbe fektetjük.

  Néhány példa lehetséges programokra, amelyek a házigazdák részvételével tartott workshopok során jöttek elő:

  • Vészhelyzeti támogatási alap házigazdáknak válság idején
  • Befektetés új termékekbe, amelyek a házigazdák sikerességét segítik elő
  • Éves kifizetés olyan házigazdák kiválasztott csoportjának, akik a legnagyobb mértékben támogatják az Airbnb küldetését
  • Hozzájárulás a házigazdák és családtagjaik oktatási költségeihez ösztöndíj formájában

  Ez a program rugalmas lesz, és a 2020-as Superhost-segélyalap tanulságai alapján a házigazdák befolyásolhatják, hogyan fektessünk be a közösségbe minden évben, amikor lehetőség lesz támogatások kiutalására.

  Szeretnénk, ha a házigazdák tanácsadó testülete már a kezdetektől útmutatást adna, ezért az év végéig találkozni fogunk velük, hogy konzultáljunk a szemléletmódunkról.

  Ki dönt a pénz felhasználásáról?
  Célunk egy olyan tartós tőkealap létrehozása, amely a házigazdák javát szolgálja, és amelyet a házigazdák ötletei és visszajelzései alakítanak. Bár a támogatások elosztására vonatkozóan az Airbnb kizárólagos döntéshozói hatáskörrel rendelkezik, a döntéseket a házigazdai közösségtől származó tanácsok és visszajelzések alapján hozzuk meg.

  A házigazdák tanácsadó testülete rendszeresen találkozik az Airbnb vezetőivel, többek között a hivatalos testületi találkozók keretében, hogy ötleteket terjesszen elő, és a házigazdai közösségtől származó ötletek a felszínre kerüljenek.

  Ha a vállalaté a végső szó abban, hogy hová kerül a pénz, a tőkealapot valóban a házigazdák alakítják?
  Ez a program csak akkor lesz sikeres, ha a házigazdák úgy érzik, hogy a program döntési lehetőséget és támogatást biztosít nekik, ezért a programra egy nagyobb egész részeként tekintünk. Célunk, hogy olyan programokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik, hogy a házigazdák hallassák a hangjukat, hivatalosan tehessenek javaslatokat, valamint hozzáférjenek egy jelentős alaphoz – ezzel formálva, ahogyan befektetünk a házigazdai közösségünkbe a jövőben.

  Bár az Airbnb tölti be az egyedüli döntéshozó szerepét minden befektetéssel kapcsolatban, a javaslatokat, amelyeket anyagilag támogatunk, a házigazdai közösségünk fogja kezdeményezni vagy formálni.

  Miért kell megvárni, amíg a tőkealap eléri az 1 milliárd dollárt, mielőtt támogatást lehetne kiutalni belőle?
  A tőkealap hosszú távú befektetés a házigazdáinkba, és terveink szerint egészen addig létezni fog, ameddig az Airbnb fennáll. Szeretnénk, hogy ez a siker ne csak a jelenlegi házigazdákat támogassa, hanem az Airbnb közösségéhez csatlakozó jövőbeli házigazdákat is.

  Ha lehetővé tesszük, hogy a tőkealap elérje a kezdeti 1 milliárd dollárt, több lehetőségünk lesz majd a jövőben érkező új javaslatok és programok támogatására az alapból, így tartósan biztosíthatjuk a házigazdák javaslatainak finanszírozását.

  Rendszeresen tájékoztatni fogunk az alap értékéről, az 1 milliárd dolláros küszöb elérése előtt pedig továbbra is gyűjteni fogjuk a közösség visszajelzéseit és javaslatait, és úgy fogjuk finanszírozni őket, ahogyan jelenleg is tesszük.

  Mi történik, ha a tőkealap értéke csökken, vagy soha nem éri el az 1 milliárd dollárt?
  Bízunk benne, hogy a tőkealap értéke eléri az 1 milliárd dollárt, és arra is van lehetőség, hogy idővel további részvényekkel járuljunk hozzá – a vállalat értékének akár 2%-áig.

  Addig is be fogunk fektetni a házigazdai közösségtől érkező ötletekbe és javaslatokba, ahogyan ma is tesszük – a házigazdák tanácsadó testülete segítségével és befolyásával.

  Hogyan működnek az Airbnb által a közösségnek adott anyagi támogatások?
  Mielőtt a tőkealap értéke elérné az 1 milliárd dollárt, terveink szerint évente 10 millió dollár összegű, közvetlenül az Airbnb által finanszírozott anyagi támogatást ítélünk oda a házigazdák helyi közösségeiben működő nonprofit szervezetek vagy kezdeményezések támogatására. A házigazdák tanácsadó testülete a házigazdák visszajelzései alapján befolyásolhatja, hogy kik kapnak anyagi támogatást.

  Hogyan dolgoztátok ki ezeket a kezdeményezéseket?
  A kezdeményezéseket a házigazdák átfogó visszajelzései alapján dolgoztuk ki. 2019-ben és 2020-ban elkezdtünk visszajelzéseket gyűjteni különböző hátterű házigazdák részvételével számos workshop és fókuszcsoportos beszélgetés során. A teljes programot a házigazdákkal együttműködve alakítjuk ki, ami egyrészt összhangban van az értékeinkkel, másrészt közvetlenül az elmúlt évben a házigazdák részvételével tartott workshopok eredményein alapul.

  Airbnb
  2020. okt. 30.
  Hasznosnak találtad?